Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. SATICI

Dooix’de satış yapmakta olan Freelancer’ın Kullanıcı Adı (Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)

2. SATIŞ BİLGİLERİ:

İşbu Ön Bilgilendirme Formuna konu hizmet bilgileri aşağıdaki gibidir:

Satış Fiyatı (KDV dahil)….. TL

Ürün Miktarı (adet)….

Ödeme Şekli ……………

Toplam Fiyatı (KDV dahil)…. TL

Alıcı, Satıcılar tarafından listeleme sayfasında yer verilen ve işbu ön bilgilendirme formunda yer alan ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

3. CAYMA HAKKI:

Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

4. İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edilmiştir.

5. Satıcı ve Alıcı, Satıcının belirlediği fiyatlama modellerine göre, ürünün satış fiyatı, teslim şartları ve ürün bedellerinin ödenmesi konularında, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet’inden yararlanırlar. Alıcı, ‘Hemen Al’ ile Ürün’ü satın almak amacıyla talepte bulunması ile ürün açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini kabul etmiş sayılır. Satıcı, ürün veya hizmeti, alıcı ödeme yaptıktan sonra … (…) iş günü + 24 saat içinde dooix.com aracılığı ile alıcıya teslim eder. Gönderilen ürün/ hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, alıcı ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının banka hesabına transferi için dooix.com üzerinden onay verir. Alıcı, hizmetin teslim edilmesine müteakiben 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün veya hizmet bedeli Satıcının hesabına transfer edilir. Bu amaçla, 3 (üç) işgününün tamamlanmasını takiben, alıcının e-posta hesabına, DOOiX tarafından bir hatırlatma mesajı atılacaktır. Alıcının bu e-posta mesajına istinaden, takip eden 24 saat içerisinde ürün ve/veya hizmete ilişkin şikâyetini site üzerinden iletmemesi halinde, ürün ve/veya hizmet bedeli Satıcıya transfer edilecektir.

6. Alıcı ve Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında DOOiX’in mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Satıcı ve/veya Alıcılar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satıcı, DOOiX kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Sıfır Risk Sisteminin işleyişininin sağlanması amacıyla, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusunda, DOOiX’i münhasır olarak temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde DOOiX, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı’nın temsilcisi sıfatıyla DOOiX’e yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

7. Alıcı satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcıya iletebilir. Site üzerinden satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin DOOiX’in herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden Alıcı, dooix.com’da Müşteri Desteği bölümünden DOOiX ile her zaman iletişim kurabilir.

8. Alıcı, satın alınan ürün ve hizmetlerle ilgili çıkacak ihtilaflara ilişkin Satıcıya yönelteceği her türlü talebini Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde ileri sürebilme hakkına sahiptir.

9. İşbu Ön Bilgilendirme Formuna konu ürün veya hizmetten kaynaklanan ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10. İşbu ön bilgilendirme formu Satıcının site üzerindeki ürün veya hizmetlerine yönelik sunduğu her çeşit bilgi/reklam/açıklama ile bir bütün olup Alıcı ve Satıcı arasında yapılan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Alıcı, işbu ön bilgilendirme formu ve Satıcı ile akdedeceği Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki ürün veya hizmete ilişkin bilgiler nedeniyle her türlü talebini tüketici mevzuatı kapsamında Satıcıya yöneltmesi gerektiğini kabul eder.

11. Alıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylamasını takiben sitedeki “Ödeme Yap” butonunu tıklamakla seçtiği ürün veya hizmete ilişkin ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul eder.

ALICI

Dooix’de Satın Alım Yapmakta olan Kullanıcının Adı (Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)

E-POSTA: Dooix’de Satın Alım Yapmakta olan Kullanıcının mail adresi

TARİH:  21.09.2023

Giriş yap

Kayıt ol

Şifre sıfırla

Lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin, e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturmanızı sağlayacak bir bağlantı alacaksınız.